FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.11.2022 / 6.12.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Ana Ortaklarımız Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.tarafından KAP'ta yayınlanmak üzere Şirketimize gönderilen açıklama aşağıdadır:

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin sahibi olduğu %69,83 oranındaki Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (Şirket) paylarının sırasıyla %75 ve %25 oranlarına isabet eden kısımlarının Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından devralınması sonucunda ortaya çıkan pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü kapsamında, Şirket'in diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere, beher 1 TL nominal değerli Şirket payı için 17,3919 TL ile 0,9006 Avro'nun pay alım teklifinin fiilen başlayacağı günden önceki iş günü T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kuru kullanılarak hesaplanacak TL karşılığından yüksek olanı üzerinden zorunlu pay alım teklifinde bulunulması amacıyla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formuna Sermaye Piyasası Kurulunca onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Onaylanan bilgi formu ile fiili pay alım teklifi başvurusunun yapılacağı tarihler bilahare yayınlanacaktır.

Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.                        Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kredi Hesaplama