FİNANS

Özet Bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerlilik Süresinin Uzatılması İçin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16.01.2023
İlgili İşlem
KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
50.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
SPK Başvuru Tarihi
17.01.2023
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
25.01.2023
Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)' nun II-18.1 No'lu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri uyarınca; Şirketimizin 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yılları olarak belirlenmesi için Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6 ıncı maddesinin tadiline izin alabilmek amacıyla 17.01.2023 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.

Söz konusu başvurumuzun onaylandığı Şirketimize Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-32317 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
SPK Onay Yazısı.pdf
EK: 2
SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf

Kredi Hesaplama