FİNANS

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi
Zühtüpaşa Mah. Şefikbey Sok. No:1 Kadıköy/İstanbul
İnternet Adresi
www.mackolik.com
Elektronik Posta Adresi
E-posta
yatirimciiliskileri@mackolik.com
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
Zühtüpaşa Mah. Şefikbey Sok. No:1 Kadıköy/İstanbul
0216 338 65 55
0216 338 65 35
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Zeynep Gül BALTA
Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi
20.01.2023
0551 703 44 01
yatirimciiliskileri@mackolik.com
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
923094, 923093
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu

Şirket'in faaliyet konusu, esas sözleşmesinin ?Amaç ve Konu? başlıklı 3. maddesinde belirtilmekte olup özetle; On-Line sistemler içinde ve telekomünikasyon yolu ile her türlü bilginin dağıtım ve iletişimini yapmak, çeşitli alanlarda ve konularda bilgi üreten özel veya tüzel kişiler resmi daireler, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak elektronik ortamda bilgi alış-verişi ve dağıtımını yapmak, üretilen bilgilerin elektronik ortamda elde edilmesini, yayılmasını ve dağıtılmasını sağlamak, bilgi üretimini genişletmek, çeşitlendirmek ve yaygınlaştırmak için gereken girişimlerde bulunmak, kaynakları hazırlamak, kullanılacak ve dağıtımı yapılacak bilgileri gerektiğinde şirketin kendi kaynakları ile üretmek veya hazırlamak veya üretilmesini veya hazırlanmasını sağlamaktır.

Şirket'in ana faaliyetleri; konusu ile ilgili olarak internet üzerinde her türlü servis ve ticari faaliyet göstererek yayın ve çeşitli konularda veri tabanı oluşturma, geliştirme, müşterilere servis olarak sağlama ve internet ile ilgili yazılım geliştirme, reklam ilan alma, reklam ilan verme gibi müşteri hizmetleri, yurt dışı firmalar ile ortaklık kurarak veritabanı alışverişi sağlama gibi elektronik ticaretler olup özetle; kendi mobil uygulamaları ve web siteleri vasıtasıyla reklam gelirleri elde etmek, yazılım programları üretmek, satmak ve yazılım hizmeti vermektir.

Mevcut durum itibarıyla Şirket; web siteleri ve uygulamaları vasıtasıyla reklam geliri ve reklam gelirlerinin optimizasyonu üzerine sunduğu yazılım hizmetlerinden gelir elde etmektedir.

Şirketin Süresi
Süresiz
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi
26.01.2023
TÜRKİYE
BORSA İSTANBUL
YILDIZ PAZAR
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı (%)
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
A
Nama
1,00
TRY
4250000
TRY
17,00
Yönetim Kurulu Üye Seçiminde Aday Gösterme İmtiyazı ve Genel Kurul Toplantılarında Oy Hakkı İmtiyazı
İşlem Görmüyor
B
Hamiline
1,00
TRY
20750000
TRY
83,00
İmtiyazsız
İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
İcrada Görevli Olup Olmadığı
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALPASLAN ENSARİ
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
İş Adamı / İş Kadını
02.09.2021
İcrada Görevli Değil
Yönetim Kurulu Başkanı
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş./Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Pay Sahibi, İsta Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti./Müdür-Pay Sahibi, Sporttz Spor Yatırımları A.Ş./Pay Sahibi, PREIPOGP Danışmanlık A.Ş./Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Pay Sahibi, TZGP Danışmanlık Hizmetleri A.Ş./Pay Sahibi, Epic Ventures Turkey Danışmanlık ve Yatırım Hizmetleri A.Ş./Yönetim Kurulu Üyesi-Pay Sahibi, CNA İleri Teknoloji A.Ş./Yönetim Kurulu Üyesi, Pay Sahibi
Evet
Bağımsız Üye Değil
ABDULKADİR EMRE UĞURLU
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
02.09.2021
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür
Hayır
15
A+B
Bağımsız Üye Değil
HASAN TURGAY OZANER
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İş Adamı / İş Kadını
13.12.2021
İcrada Görevli Değil
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş./Pay Sahibi, Sporttz Spor Yatırımları A.Ş./Pay Sahibi, PREIPOGP Danışmanlık A.Ş./Pay Sahibi
Evet
Bağımsız Üye Değil
NEDA SOYDAN
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
İş Adamı / İş Kadını
02.09.2021
İcrada Görevli Değil
Yönetim Kurulu Üyesi
Epic Ventures Turkey Danışmanlık ve Yatırım Hizmetleri A.Ş./Yönetim Kurulu Başkanı-Pay Sahibi, Metamorfoz Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş./Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ceambeam Bilişim Teknolojileri A.Ş./Yönetim Kurulu Başkanı, CNA İleri Teknoloji A.Ş./Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Pay Sahibi, Sporttz Spor Yatırımları A.Ş./Pay Sahibi
Evet
Bağımsız Üye Değil
GÖKHAN SAMİM SAY
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
İş Adamı / İş Kadını
05.09.2022
İcrada Görevli Değil
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Atlas Dunnage Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş./Yönetim Kurulu Başkanı-Pay Sahibi, Sporttz Spor Yatırımları A.Ş./Pay Sahibi, Atlas Dunnage Pazarlama ve Ticaret A.Ş./Yönetim Kurulu Başkanı, TMS Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş./Yönetim Kurulu Başkanı-Pay Sahibi
Hayır
Bağımsız Üye
Hayır
İSMAİL SELİM AKDOĞAN
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
İş Adamı / İş Kadını
05.09.2022
İcrada Görevli Değil
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bialtın Teknoloji A.Ş./Pay Sahibi, GovernID Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş./Yönetim Kurulu Başkan Üyesi-Pay Sahibi
Hayır
Bağımsız Üye
Hayır
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MURAT İLKER DEMİREL
Genel Müdür Yardımcısı, CFO
Üst Düzey Yönetici
Genel Müdür Yardımcısı, CFO
HALİT ENGİN KEHALE
Genel Müdür Yardımcısı, COO
Üst Düzey Yönetici
Genel Müdür Yardımcısı, COO
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı
Şirketin Faaliyet Konusu
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
Şirketin Sermayedeki Payı
Para Birimi
Şirketin Sermayedeki Payı (%)
Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Activaweb SAS
Fransa Merkezli Canlı Skor ve Veri Platformu
1000
1000
EUR
100,00
Bağlı Ortaklık

Kredi Hesaplama