FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresini yenilemek amacıyla Esas Sözleşme'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin tadili için SPK'dan uygun görüş alınmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13.01.2023
İlgili İşlem
KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
50.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
SPK Başvuru Tarihi
13.01.2023
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
25.01.2023
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2022 yılı sonunda dolduğundan, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN SERMAYESİ" başlıklı 6. Maddesi'nin Ek'teki şekliyle tadiline onay vermesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") 13.01.2023 tarihinde başvuru yapılmıştı.

Kurul'un 25.01.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-32322 sayılı yazısı ile Esas Sözleşme tadiline uygun görüş verildiği Şirketimize bildirilmiştir.

Esas Sözleşme tadili T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayına sunulacak olup, akabinde yapılacak olan ilk olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
SPK Onaylı Tadil Metni.pdf

Kredi Hesaplama