FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Kurul'un 10/12/2020 tarihli ve 76/1519 sayılı toplantısında menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin olarak yer alan hususlar Kurulun Karar Organı'nın i-SPK.48.3 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı Kararı'na (F) bendi olarak eklenmesine karar vermiştir.

1 Ocak – 31 Aralık dönemi için eşik değer getirisi (BIST KYD 1 Aylık Mevduat) %16,68 olup, "Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkındaki Tebliğ (VII-128.5)"e göre; %13,99 olarak hesaplanan gecelik Türk Lirası referans faiz oranının performans dönemine denk gelen bileşik getirisinden yüksek olması nedeniyle Eşik Değer getirisi ve Bilgi Rasyosu için BIST KYD 1 Aylık Mevduat faiz oranı bilgilerinin 1 Ocak – 31 Aralık 2022 dönemi verileri kullanılmıştır. Aynı dönemde Ortaklık portföyü toplam nihai %16,43 net getiri sağlamış, nispi getirisi -%1,25 olarak gerçekleşmiştir.

F.II.1 gereği, portföy yönetim performansının mevzuat uyarınca eşik değer olarak kullanılan BIST KYD 1 Aylık Mevduat faiz oranının performans dönemine denk gelen bileşik getirisine göre yetersiz olduğu değerlendirilmiştir.


Kredi Hesaplama