FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.02.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz,

1- Litvanya'da yerleşik özel firmalardan 30.01.2023 tarihinde muhtelif sayıda olmak üzere,

  • 7.257.200.- € (YedimilyonikiyüzelliyedibinikiyüzAvro) bedelle "Güç Transformatörü", 
  • 1.687.296.- € (BirmilyonaltıyüzseksenyedibinikiyüzdoksanaltıAvro) bedelle "Dağıtım Transformatörü",

2- İspanyada yerleşik özel bir firmadan 1.983.000.- € (BirmilyondokuzyüzseksenbinAvro) bedelle "Dağıtım Transformatörü" siparişi almıştır.

Her iki ülkeden alınan toplam sipariş bedeli 10.927.496.- € (Onmilyondokuzyirmiyedibindörtyüzdoksanaltı Avro) 'dur. 

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

      

Saygılarımızla,

Kredi Hesaplama