FİNANS

Özet Bilgi
Esas Sözleşme Tadili Bakanlık Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13.01.2023
İlgili İşlem
KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
50.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
SPK Başvuru Tarihi
13.01.2023
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
25.01.2023
Ek Açıklamalar

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıllık bir süre için yeniden uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN SERMAYESİ" başlıklı 6. Maddesi'nin tadili için SPK'dan uygun görüş alındığı 30.01.2023 tarihinde duyurulmuştu.

Söz konusu Esas Sözleşme tadili için iznini almak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı'na bugün tarihli olarak başvuru yapılmıştır.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
SPK Onaylı Tadil Metni.pdf

Kredi Hesaplama