FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Bankamızın 01.01.2022 - 31.12.2022 dönemine ilişkin yıllık konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile denetim raporları bugün kamuya açıklanmış olup, ilgili dokümanlar ve geleceğe yönelik beklentileri de içeren bu döneme ilişkin yatırımcı sunumu Bankamız internet sitesinde (www.yapikredi.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.

Kredi Hesaplama