FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WinningATenderAbstract|
İhale Süreci / Sonucu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_SubjectOfTender|
İhale Konusu
Bir GSM Operatöründe Mobil Geliştirme İhalesi
oda_PartyOpenedTender|
İhaleyi Açan Taraf
Üçüncü Taraf Telekom Firması
oda_BoardDecisionOnBidForTender|
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
oda_OtherPartiesIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
oda_ShareOfTheCompanyIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
oda_DateOfTenderBid|
İhaleye Teklif Verme Tarihi
20/01/2023
oda_EndingUpDateOfTheTender|
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
02/02/2023
oda_TenderResult|
İhale Sonucu
Kazanıldı
oda_TenderValue|
İhale Bedeli
Toplam ihale bedeli yaklaşık 20.000.000 TL olup, şirketimiz %80'lik kısmını almıştır.
oda_ShareOfCompanyInTenderValue|
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
Yaklaşık 16.000.000 TL
oda_RatioOfTenderValueCorporateShareAmountToGrossSalesRevenueOnPubliclyDisclosedTheLatestFinancialStatementOfCompany|
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%6,06
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz üçüncü taraf bir Telekom firması tarafından düzenlenen "Mobil Geliştirme İhalesi"ni kazanmıştır. Toplam ihale bedeli yaklaşık 20.000.000 TL olup şirketimiz %80'lik kısmı (Yaklaşık 16.000.000 TL) almıştır. İlgili mobil geliştirme hizmeti 01.02.2023 - 01.02.2024 tarihli hizmet süresini kapsamaktadır.

Kredi Hesaplama