FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.11.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

İlgi: Sermaye Piyasası Kurulu'nun İMKB'de duyurulan 21.12.2005 tarihli yazısı ile Bankamıza hitaben yazılan 22.12.2005 tarihli yazısı.

İlgi'de kayıtlı yazılar ile SPK tarafından her mali tablo döneminde gelişmelere ilişkin açıklama yapılması talep edilmiş olup, bu kapsamda açıklamalarımız aşağıdadır.

- 01.11.2022 tarihli Özel Durum Açıklamamızda da yer verdiğimiz; Müflis Eksan İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. İflas Masası İdare Memurluğu tarafından İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2005/210 esas sayılı dosyası ile açılan,  İstanbul 11.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/6 Esas sayılı dosyası ile 2.705.937,96 TL'nın 03.06.2006 tarihinden itibaren uygulanacak avans faizi ile birlikte bankamızdan tahsili ile davacıya ödenmesine dair verilen 2017/ 6 E. - 2020/ 786 K. sayılı 26 Kasım 2020 günlü Kararı, tehir-i icra talepli olarak bozulması talebiyle temyiz edilmiştir. Talebimiz gereği 8 Kasım 2022 günü Yargıtay'da yapılan mürafaadan sonra henüz karar yazılmamış olup, inceleme devam etmektedir.

- Yapı Kredi Vakfı (Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mensupları Yardım ve Emekli Sandığı Vakfı) ile ilgili olarak açıklanması gereken herhangi bir gelişme yoktur.

Kredi Hesaplama