FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ValuationReport|
Değerleme Raporu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_InstitutionPreparedTheValuationReport|
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Rehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.
oda_ContentOfTheValuationReport|
Değerleme Raporunun İçeriği
Şirketin Aktifine Kayıtlı Taşınmazların Değerlemesi Hakkında
oda_DateOfReport|
Rapor Tarihi
03.02.2023
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirket'in aktifine kayıtlı Bursa İli / Nilüfer İlçesi / İrfaniye Mahallesi 2131 Parsel – 838 Parsel – 7738 Ada 11 Parsel – 7742 Ada 2 Parsel Gökçeköy Mahallesi / 544 Parsel sayılı taşınmazlar için yaptırılan değerleme çalışması neticesinde; Rehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş'nin 03.02.2023 tarih ve 2023/OZ/3001 sayılı Raporu ile söz konusu taşınmazların toplam mevcut durum piyasa değeri 1.400.768.000.-TL (KDV hariç) olarak tespit edilmiş olup, değerleme raporu ekte arz edilmektedir.

  

Kamuoyuna duyurulur.

Kredi Hesaplama