FİNANS

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye
Hisse Senedi İhraç Primleri
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Kar Yedekleri
Geçmiş Dönem Karı / (Zararı)
Dönem Net Kar veya Zararı
Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak
Azınlık Payları
Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Yabancı Para Çevrim Farkları
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem
01.01.2021 - 31.12.2021
kap-fr_StatementOfChangesInEquityTFRSNineImpairementModelAppliedAbstract|
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
kap-fr_ChangesInEquityItemsLineItems|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel
Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000
90.724
1.035.465
2.719.532
-284.097
1.797.412
1.518.568
1.133.556
2.109.216
40.079.251
13.081.825
67.781.452
kap-fr_AdjustmentsRelatedtoTMS8|
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
kap-fr_FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrors|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
kap-fr_FinancialEffectOfChangesInAccountingPolicy|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
kap-fr_RestatedBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Yeni Bakiye
4.500.000
90.724
1.035.465
2.719.532
-284.097
1.797.412
1.518.568
1.133.556
2.109.216
40.079.251
13.081.825
67.781.452
ifrs-full_ComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.445.692
-570.558
2.731.426
1.702.150
-473.741
2.433.200
13.467.895
20.736.064
kap-fr_CashIncrease|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
kap-fr_CapitalIncreaseTroughInternalReserves|
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
kap-fr_IssuedCapitalInflationAdjustmentDifference|
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
kap-fr_IncreaseDecreaseInConvertibleBonds|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
kap-fr_IncreaseDecreaseInSubordinatedDebt|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTransfersAndOtherChangesEquity|
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
18.424
-31.174
-869.736
-882.486
kap-fr_ProfitDistributions|
Kar Dağıtımı
6.001.764
-6.797.503
-795.739
ifrs-full_DividendsPaid|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Dağıtılan Temettü
-661.415
-661.415
kap-fr_TransfersToReserves|
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
6.001.764
-6.001.764
kap-fr_OtherProfitDistributions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer
-134.324
-134.324
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000
109.148
1.004.291
4.165.224
-854.655
4.528.838
3.220.718
659.815
4.542.416
46.081.015
5.414.586
13.467.895
86.839.291
Cari Dönem
01.01.2022 - 31.12.2022
kap-fr_StatementOfChangesInEquityTFRSNineImpairementModelAppliedAbstract|
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
kap-fr_ChangesInEquityItemsLineItems|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel
Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000
109.148
1.004.291
4.165.224
-854.655
4.528.838
3.220.718
659.815
4.542.416
46.081.015
18.882.481
86.839.291
kap-fr_AdjustmentsRelatedtoTMS8|
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
kap-fr_FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrors|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
kap-fr_FinancialEffectOfChangesInAccountingPolicy|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
kap-fr_RestatedBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Yeni Bakiye
4.500.000
109.148
1.004.291
4.165.224
-854.655
4.528.838
3.220.718
659.815
4.542.416
46.081.015
18.882.481
86.839.291
ifrs-full_ComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.119.976
-1.891.843
8.119.452
2.071.370
23.898.310
5.517.021
61.537.880
105.372.166
kap-fr_CashIncrease|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
kap-fr_CapitalIncreaseTroughInternalReserves|
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
5.500.000
-5.500.000
kap-fr_IssuedCapitalInflationAdjustmentDifference|
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
kap-fr_IncreaseDecreaseInConvertibleBonds|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
kap-fr_IncreaseDecreaseInSubordinatedDebt|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTransfersAndOtherChangesEquity|
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
8
51.703
294.231
126.560
472.502
kap-fr_ProfitDistributions|
Kar Dağıtımı
17.535.691
-18.843.575
-1.307.884
ifrs-full_DividendsPaid|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Dağıtılan Temettü
-1.307.884
-1.307.884
kap-fr_TransfersToReserves|
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
17.535.691
-17.535.691
kap-fr_OtherProfitDistributions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000
109.156
1.055.994
10.285.200
-2.746.498
12.648.290
5.292.088
24.558.125
10.059.437
58.410.937
165.466
61.537.880
191.376.075

Kredi Hesaplama