FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.01.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin 16.01.2023 tarihli özel durum açıklamasında, bir önceki Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinin istifasıyla boşalan Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11 inci maddesi uyarınca yeni bir atama yapılması için gerekli çalışmalara başlandığı ve ilgili atama yapılana kadar Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görevlerinin Şirketimizin Muhasebe Müdürü Murat AKALP tarafından yürütülmesine karar verildiği bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı.
Bu çerçevede, Şirketimizin 17.02.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında; 
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Kurumsal Yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmaları hakkında raporlama yapmak üzere Ümit TAHMAZ'ın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına,
- Bahse konu atama çerçevesinde Muhasebe Müdürü Murat AKALP'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin görevlerine son verilmesine
karar verilmiştir.
Yatırımcılarımızın ve Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Kredi Hesaplama