FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[ARSAN]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInConstituentsOfBISTIndicesAbstract|
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
06.02.2023 tarihli BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu'na (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109676) istinaden işlem sırası kapatılan Arsan Tekstil payları, devam eden kapalılık hali 5 işlem gününü geçtiğinden BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nin 8.1. maddesi gereğince 20.02.2023 tarihinden itibaren kapsamında bulunduğu tüm endekslerden çıkarılacaktır.Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı
Kapsamına Dahil Edildiği Endeks
Kapsamından Çıkarıldığı Endeks
Geçerlilik Tarihi
ARSAN TEKSTIL
XUTUM
20/02/2023
ARSAN TEKSTIL
XTUMY
20/02/2023
ARSAN TEKSTIL
XBANA
20/02/2023
ARSAN TEKSTIL
XKTUM
20/02/2023
ARSAN TEKSTIL
XUSIN
20/02/2023
ARSAN TEKSTIL
XTEKS
20/02/2023

Kredi Hesaplama