FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_CreditRatingAbstract|
Kredi Derecelendirmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
JCR Eurasia Rating, gerçekleştirdiği kredi derecelendirme sürecinde  Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.'yi  yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategorisi içerisinde değerlendirmiş olup Şirketimizin  Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunu "AAA (tr)", Görünümünü "Stabil",  Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunu " J1+ (tr) ", Görünümünü "Stabil" olarak belirlemiştir.

• Yüksek özkaynak seviyesi ve düşük finansal kaldıraç oranı ile desteklenen güçlü borç ödeme kapasitesi,
• Finansal borcun tamamını kapsayan nakit ve nakit benzerlerinin 2021 mali yılı ve 2022 mali yılının ilk 9 ayı itibariyle kısa ve uzun vadede nakit fazlası pozisyonuna yol açması,
• Kayda değer FAVÖK marjı ve FAVÖK üretim kapasitesinde incelenen yıllar boyunca istikrarlı artış görülmesi,
• 2021 ve 2022 mali yıllarında ekonomideki olumsuzluklara rağmen net dönem karı ve varlık büyümesinin sürdürülmesi,
• Firmanın geniş çaplı operasyonel ölçeği, geniş ürün yelpazesi ve nispeten yüksek kapasite kullanım oranlarının kayda değer işletme nakit akışı ve faaliyet kâr marjında istikrarlılık sağlaması,
• Önemli düzeyde seyreden net işletme sermayesi ve faaliyetlerden sağlanan fonlar ile birlikte güçlü nakit akışı göstergeleri sayesinde sağlam likidite yönetimi,
• Yerleşik pazar konumu ve tanınmış müşteriler ile uzun vadeli sözleşmelerin öngörülebilir nakit akışları sağlaması,
• Güçlü kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesinin yanı sıra sürdürülebilir ve verimli üretim vurgusu,
• Faaliyet giderlerinin gelirlere oranının nispeten yüksek seyretmesi,
• Sektörün rekabetçi piyasa yapısı,
• Vergi düzenlemeleri nedeniyle Türkiye pazarındaki satışlarda devam eden olası daralmalar,
• Global resesyon ve Ukrayna-Rusya savaşı kaynaklı artan jeopolitik risklerin oluşturduğu belirsizlik ile küresel parasal sıkılaştırmanın büyüme görünümü üzerinde oluşturduğu aşağı yönlü riskler.

Yukarıdaki hususlar kapsamında Şirketimizin notları aşağıdaki şekilde oluşmuştur:

Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu AAA (tr) / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating NotuJ1+ (tr) / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating NotuBB / (Negatif Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating NotuBB / (Negatif Görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu-
Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu-


Kredi Hesaplama