FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.01.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin ihraç edeceği her türlü borçlanma aracı ihraç yetkisinin süresiz olarak Şirketimiz yönetim kuruluna devredilmesi için Esas Sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadiline ve "Borçlanma Aracı İhracı" başlıklı 18. maddenin Esas Sözleşme'ye eklenmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması için 26.01.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvuru yapılmıştı.

  

Kurul'un 14.02.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03.33185 sayılı yazısı ile söz konusu başvurumuzun uygun bulunduğu Şirketimize bildirilmiştir. Bundan sonraki aşamada Esas Sözleşme'nin tadiline izin vermesi için T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılacak olup, Bakanlık izni sonrasında Esas Sözleşme değişikliği yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

  

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.