FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
28.02.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELOGO00021
Peşin
1,5000000
150
10
1,3500000
135
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2
Peşin
1,5000000
150
10
1,3500000
135
Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
30.06.2023
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELOGO00021
0
0
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.02.2023 tarihli toplantısında;

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 454.050.362-TL (konsolide) dönem kârı elde edilmiş olup, bunun 415.671.572.-TL'si vergiler düşüldükten sonra ana ortaklığa düşen net dönem kârıdır.

Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde ve hazırlanan kâr dağıtım tablosuna uygun olarak:

i. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın; brüt 150.000.000-TL'lik (nominal değeri 1,00.-TL'lik pay başına brüt 1,5.-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %150) kısmının nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılması,

ii. Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması,

iii. Pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payı dağıtımına en geç 30 Haziran 2023 tarihinde başlanması

hususunun Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
100.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
20.000.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
445.361.929
587.521.686
4. Vergiler ( - )
29.690.357
25.597.047
5. Net Dönem Kârı
415.671.572
561.924.639
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
415.671.572
561.924.639
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
990.204
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
416.661.776
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
20.833.089
* Nakit
20.833.089
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
129.166.911
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
14.500.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
251.171.572
397.424.639
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
178.200
0,04
1,35
135
B Grubu
134.821.000
32,43
1,35
135
TOPLAM
135.000.000
32,48
1,35
135
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

-

Kredi Hesaplama