FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. Pay Alım Teklifi Sonuç Bildirimi (28.02.2023)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
UZERB
İşlem Türü
Zorunlu Pay Alım Teklifi
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı
UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi
INVESTAT HOLDING LIMITED A.Ş.
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu
AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap
20290
Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih
17.11.2022
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı
Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Para Birimi
TRY
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi
21.02.2023
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati
09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi
06.03.2023
Pay Alım Teklifi Bitiş Saati
17:00
Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Nevi
İmtiyazlı Olup Olmadığı
İmtiyaza İlişkin Bilgi
Pay Alım Teklifi Fiyatı
C Grubu, UZERB, TREUZER00018
Hamiline
Değil
-
39,15
Günlük Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Tarih
Borsa‘dan Alınan Pay Adedi
Borsa‘dan Alınan Nominal Pay Tutarı
Borsa Dışından Alınan Pay Adedi
Borsa Dışından Alınan Nominal Pay Tutarı
Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
C Grubu, UZERB, TREUZER00018
21.02.2023
0
0
0
0
0
C Grubu, UZERB, TREUZER00018
22.02.2023
0
0
0
0
0
C Grubu, UZERB, TREUZER00018
23.02.2023
0
0
0
0
0
C Grubu, UZERB, TREUZER00018
24.02.2023
0
0
0
0
0
C Grubu, UZERB, TREUZER00018
27.02.2023
0
0
0
0
0
C Grubu, UZERB, TREUZER00018
28.02.2023
0
0
0
0
0
Konuya İlişkin Özel Şartlar
-
Ek Açıklamalar

Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. ("Şirket, UZERB") paylarının Investat Holding Limited (Investat) tarafından devralınmasıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) II-26.1 sayılı ‘Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 11 inci maddesi uyarınca Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulundurmaya başlayan Investat'ın zorunlu pay alım teklifi yapma yükümlülüğü doğmuştur. Kurul'a yapılmış olan başvuru, SPK'nın 16.02.2023 tarih ve 10/188 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, Pay Alım Teklifi Bilgi Formu onaylanmıştır.

Pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal değere denk (100 adet pay = 1 lot) C grubu payı için Uzertaş Boya San.Tic.ve Yatırım A.Ş. paylarının satışına ilişkin pay devir işlemlerinin kamuya duyurulduğu 17.11.2022 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 39,15 TL olarak belirlenmiştir.

Fiili pay alım teklifi süresi on (10) işgünüdür. Pay alım teklifi süreci 21 Şubat 2023 Salı günü başlayıp, 6 Mart 2023 Pazartesi günü saat 17.00'de sona erecektir. Uygulanacak işlem ve prosedürler "Bilgi Formu" nda açıklanmaktadır.

28.02.2023 tarihi itibarıyla pay alım bilgileri yukarıdaki "Günlük Pay Alım Bilgileri" tablosunda yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Pay Alım Teklifi Talep Formu_.pdf
EK: 2
Uzertaş Pay Alım Teklifi Bilgi Formu.pdf