FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/02/2023
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2023/0004
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|
FİNANSAL TABLO  VE FAALİYET RAPORLARININ 
KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU' NUN
KARAR TARİHİ   : 28 / 02 / 2023
KARAR SAYISI    : 2023/004

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
II-14.1 NUMARALI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN  9. MADDESİ GEREĞİ 
BEYANIMIZDIR

1-İşletmemizin 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloları ve Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiştir.

2-İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablo, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun ve SPK'nın Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamındaki açıklamaları da içeren Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama  veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.

3-İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürülükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış Finansal Tablolar İşletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve Kar ve Zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmakta ve Faaliyet Raporu işin gelişimi ve performansını, İşletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizlikler ile birlikte dürüstçe yansıtmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı              Genel Müdür             Mali İşler Müdürü
Adnan ERDAN                             Fatih ERDAN                 Eda Gürsoy


Kredi Hesaplama