FİNANS

Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
28.02.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
BASCM, TREBASC00013
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
BASCM, TREBASC00013
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 28.02.2023 tarihinde yapılan toplantısında;

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 183.016.715 TL net dönem karı elde edilmiş olup, Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli topluluk ve Şirket stratejilerimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla 2022 yılı karından dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına, ve 2022 yılı karından dağıtılabilir dönem karının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

Bu hususun 28 Mart 2023 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul'a teklif olarak sunulacak kâr dağıtım önerisine ilişkin tablo ekte yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
BASTAS KAR DAĞITIM TABLOSU - 2022.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
660.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
30.985.648
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
193.599.453
158.671.813,27
4. Vergiler ( - )
10.582.738
6.134.991,7
5. Net Dönem Kârı
183.016.715
152.536.821,57
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
7.626.841,08
7.626.841,08
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
175.389.873,92
144.909.980,5
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
581.914,6
581.914,6
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
175.971.788,52
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
175.971.788,52
144.909.980,5
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimizin 28.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; ekte yer alan Kar Dağıtım Tablosunun Genel Kurula teklif olarak götürülmesine karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama