FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 YILI KAR PAYI DAĞITIM TEKLİFİ DETAYLANDIRILMASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
VİRGÜLDEN SONRA HANE İLAVESİ YAPILMASI.
Karar Tarihi
27.02.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
24.03.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFMIZ00011
Peşin
1,4603866
146,03866
10
1,3143479
131,43479
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREFMIZ00029
Peşin
1,4603866
146,03866
10
1,3143479
131,43479
C Grubu, FMIZP, TRAISTMP91H7
Peşin
1,4603866
146,03866
10
1,3143479
131,43479
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
28.03.2023
30.03.2023
29.03.2023
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
28.03.2023
29.03.2023
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFMIZ00011
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREFMIZ00029
0
0
C Grubu, FMIZP, TRAISTMP91H7
0
0
Ek Açıklamalar

Karar No : 2023/8

Karar Tarihi : 27/02/2023

Başkan : Frederic Robert Colley

Üyeler : Ergin Erkek,

Mehtap Mertol Digili ,

Mehmet Ali Güneysu,

ArdaBatu

Gündem : Denetimden geçmiş 2022 yılı mali tablolar gereği dağıtılacak kar payı miktarı ve oranı ile ilgili teklif


Yönetim Kurulumuz gündemindeki konuyu müzakere ederek 24.03.2023 tarihinde gerçekleşecek 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 5.997.430,77 TL'si 2021 yılına ait genel kanuni yedek akçelerden; 429.336,61 TL'si geçmiş yıl karlarından ve 14.422.864,76 TL'si 2022 mali yılı net dönem karından karşılanmak üzere aşağıda belirtilen tutar ve oranlarda kar payı dağıtılmasının teklif edilmesine karar vermiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 27/02/2023 tarihli karara istinaden,

Hisse senedi şeklinde dağıtılması teklif edilecek toplam kar payı (TL) : 0,00

Hisse senedi şeklinde dağıtılması teklif edilecek kar payının sermayeye oranı (%) :0

Nakit olarak dağıtılması teklif edilecek toplam brüt kar payı (TL) : 20.849.632,14

Borsada işlem gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı

(Brüt /TL): 1,4603866

Net (TL) : 1,3143479

Teklif edilecek dağıtım tarihi:28/03/2023

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
FM IMP-2022 KAR DAĞITIM.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
14.276.790
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
13.135.825,77
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
yoktur
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
83.348.026
72.749.929,51
4. Vergiler ( - )
6.490.174
3.442.106,39
5. Net Dönem Kârı
76.857.852
69.307.823,12
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
76.857.852
69.307.823,12
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
76.857.852
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
3.842.892,6
0
* Nakit
3.842.892,6
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
10.579.972,16
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
1.370.902,53
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
53.514.055,83
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
6.426.767,38
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
131,43
0
0
1,4603866
131,43
B Grubu
131,43
0
0
1,4603866
131,43
C Grubu
18.764.406,06
0
0,33
1,4603866
131,43
TOPLAM
18.764.668,93
0
0,33
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Kar dağıtım tablomuz ektedir.

Kredi Hesaplama