FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ReportAboutTheUseOfTheFundObtainedOrWillBeObtainedFromCapitalIncreaseAbstract|
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.09.2022
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu IIV-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi gereğince, "payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye artırımdan elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak; kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tabloların ilanını takip eden on iş günü içinde yönetim kurulu tarafından bir rapor hazırlanması ve Şirket'in internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanması zorunludur." İşbu rapor, Sermaye artırımından elde edilen fonun Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.09.2022 tarih ve 175 sayılı kararı ekinde onaylanan fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına dair değerlendirmeleri içerecek şekilde yönetim kurulu tarafından hazırlanmış olup ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 

Kredi Hesaplama