FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı İşlemlerine ilişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
01.03.2023 tarihinde yapılan duyurumuzda kar payı işlemlerine ilişkin olarak virgülden sonra iki haneli olarak bildirilen D Grubu nakit dağıtılacak toplam brüt kar payı tutarı oranların eşitlenmesi açısından dört haneli olarak düzeltilmiştir.
Karar Tarihi
01.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
28.03.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018
Peşin
0,9259259
92,59259
10
0,8333333
83,33333
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026
Peşin
0,9259259
92,59259
10
0,8333333
83,33333
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034
Peşin
0,9259259
92,59259
10
0,8333333
83,33333
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042
Peşin
0,9259259
92,59259
10
0,8333333
83,33333
E Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0
Peşin
0,9259259
92,59259
10
0,8333333
83,33333
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
12.04.2023
14.04.2023
13.04.2023
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026
0
0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034
0
0
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042
0
0
E Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 01.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda

Şirketin 2022 yılı faaliyetlerini içeren; Bağımsız denetimden geçmiş Sermaye Piyasaları Kurulu düzenlemelerine göre Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tabloları ve vergi yasaları kapsamında tutulan kayıtlara ait oluşturulan mali tablolar incelendi, müzakere edildi;

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) 'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolara göre ana ortaklığa ait 572.307.342 TL net dönem kârı olduğu, vergi yasaları kapsamında tutulan kayıtlara göre oluşturulan mali tablolarda 238.885.035,77 TL net dönem kârı olduğu görülmüştür. Bu bağlamda;

Türk Ticaret Kanunun (TTK) 519 maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılması zorunludur; buna göre 11.944.251,79 TL birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,

Birinci kâr payı matrahı olan, TMS/TFRS' na göre hazırlanan ana ortaklığa ait net dağıtılabilir dönem kârına bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı 560.398.490,21 TL üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulunun Kâr Payı Tebliği (II-19.1)' ne uygun olarak kar payı dağıtım politikamız çerçevesinde 112.079.698,04 TL' nin birinci kâr payı olarak nakit dağıtılmasına,

Yönetim Kuruluna TMS/TFRS'ye göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem karından (brüt) 1.702.055,88 TL nakit kâr payı verilmesine,

İkinci kâr payı olarak, net dağıtılabilir dönem kârından 26.809.190,85 TL nakit dağıtılmasına, TTK'nın 519. Maddesine göre 13.309.094,48 TL ikinci yedek akçenin ayrılmasına,

Kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 138.888.888,89 TL, net 125.000.000TL dağıtılmasına, 1 TL nominal değerde hisse senedine % 92,5926 nispetinde ve 0,925926 TL brüt, % 83,3333 nispetinde ve 0,833333 TL net nakit temettü ödenmesine,

Bu hususların Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve kar dağıtımına 12 Nisan 2023 tarihi itibariyle başlanılmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dağıtım Tablosu 2022.pdf
EK: 2
Divident Distribution Proposal 2022.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
150.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
19.832.699,92
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
840.784.246
291.280.364,01
4. Vergiler ( - )
173.115.098
52.395.328,24
5. Net Dönem Kârı
572.307.342
238.885.035,77
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
11.944.251,79
11.944.251,79
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
560.363.090,21
226.940.783,98
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
35.400
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
560.398.490,21
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
112.079.698,04
0
* Nakit
112.079.698,04
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
1.702.055,88
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
1.702.055,88
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
26.809.190,85
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
13.309.094,48
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
406.463.050,97
73.040.744,74
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
682.507,58
0
0,12
0,833333
83,3333
B Grubu
561.172,9
0
0,1
0,833333
83,3333
C Grubu
572.548,03
0
0,1
0,833333
83,3333
D Grubu
3.791,71
0
0
0,833333
83,3333
E Grubu
123.179.979,78
0
21,98
0,833333
83,3333
TOPLAM
125.000.000
0
22,31
0,833333
83,3333