FİNANS

Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Onayına Sunulacak Kar Dağıtım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
03.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
30.03.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATKS00018
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREATKS00026
0,0000000
0
0
0,0000000
0
C Grubu, ATEKS, TRAATEKS91B5
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATKS00018
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREATKS00026
0
0
C Grubu, ATEKS, TRAATEKS91B5
0
0
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 03.03.2023 tarihli toplantısında aşağıdaki karar almıştır.

1 Ocak – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin olarak Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolara göre göre 194.776.029 TL net dönem karı elde edildiği görülmektedir. Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre hesaplanan mali tablolarda ise dönem zararı olduğundan Türk Ticaret kanunu hükümleri çerçevesinde genel kanuni yedek akçe ayrılmasına gerek olmadığı dikkate alınarak, SPK tebliğinde uygun şekilde hesaplanan ekte yer alan 2022 yılı kar dağıtım tablosunda gösterildiği üzere 194.776.029 TL dönem karının tamamının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ve bu hususun 2022 yılı Olağan Genel Kurulunda ortaklarımızın onayına sunulmasına,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AKIN TEKSTİL A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
25.200.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
4.693.394,53
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
YOK
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
199.814.691
0
4. Vergiler ( - )
-5.038.662
0
5. Net Dönem Kârı
194.776.029
0
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
194.776.029
0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
194.776.029
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
194.776.029
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
C Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0

Kredi Hesaplama