FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
03.03.2023
Genel Kurul Tarihi
27.03.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
26.03.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
Çankaya Mahallesi Çankaya Caddesi No: 1B/68 Çankaya/Ankara
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi.
3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.
4 - 2022 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.
5 - 2022 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.
6 - Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesinin katılanların oyuna sunulması.
7 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2022 Mali Yılına ilişkin kar dağıtımı önerisinin okunması ve katılanların oyuna sunulması.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücrete ilişkin önergenin müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve katılanların oyuna sunulması.
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca, Şirketimizin 2023 hesap dönemine ait mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi bağımsız denetiminin yaptırılması hususundaki Yönetim Kurulu kararının katılanların oyuna sunulması.
11 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin Yönetim Kurulumuzun 29/12/2022 tarih ve 926/1207 sayılı kararının eki olan tadil taslağı çerçevesinde değiştirilmesinin, bu hususta T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 20/01/2023 tarih ve 12233903-340.08-32082 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 25/01/2023 tarih ve 50035491-431.02-E-00082266708 sayılı izinlere istinaden Genel Kurul'un onayına sunulması.
12 - Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklığının 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01/03/2023 tarih ve 931/1216 sayılı kararı ile teklif edilen, Şirketimiz tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın katılanların oyuna sunulması
15 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Davet Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Vekaletname Ornegi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Bilgilendirme Dokümanı 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Olağan Genel Kurul Davet Mektubu, Gündem, Bilgilendirme Dokumanı ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.