FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
03.03.2023
Genel Kurul Tarihi
29.03.2023
Genel Kurul Saati
11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.03.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
AYDIN
İlçe
EFELER
Adres
UMURLU MAHALLESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CADDESİ NO:58-59/1 EFELER AYDIN
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
2 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun ve finansal tablolarının okunması, finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması
4 - Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri
5 - Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretin Tespit Edilmesi,
6 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,
7 - Yönetim Kurulu'nun, 2022 yılı karının dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin onaylanması
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2022 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilmiş gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 takvim yılı içerisinde 1.3.6. sayılı ilke kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yıllığına izin verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GENEL KURUL ÇAĞRI VE BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

2022 yılına ait Olağan Genel Kurul 29.03.2023 tarihinde ve saat 11:30 Çarşamba günü UMURLU MAHALLESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CADDESİ NO:58-59/1 EFELER AYDIN adresinde yapılacaktır.


Kredi Hesaplama