FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
,
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
MGİ BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
,
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
,
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
,
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuz 03.03.2023 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

  

Denetimden Sorumlu Komitenin 02.03.2023 tarihli tavsiye kararıyla  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin, finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Ortaklığın, bağımsız denetim şirketi MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'den 2023 yılında bağımsız denetim hizmeti alınması için 30.03.2023 tarihinde yapılacak 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.

  

 

Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.

  

Saygılarımızla, 

Kredi Hesaplama