FİNANS

Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
03.03.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
GLCVY, TREGVYO00011
Peşin
2,1480000
214,8
10
1,9332000
193,32
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
03.05.2023
05.05.2023
04.05.2023
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
GLCVY, TREGVYO00011
0
0
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'muzun 03.03.2023 tarihinde aldğı karar ile,

Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucu, Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine uygun hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında bulunan dağıtılabilir kârından karşılanmak üzere, Net Dönem Karının yüzde 76,81'ine tekabül eden 300.075.600 TL tutarında temettünün aşağıda özeti yer alan ekteki kar dağıtım tablosuna uygun olarak 03.05.2023 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılması hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Net Dönem Karı: 390.683.207,07 TL

I. Tertip Yasal Yedek Akçe: 19.534.160,35 TL

Dağıtılabilir Net Dönem Karı: 371.149.046,72 TL

Ortaklara I. Temettü (Brüt): 6.985.000,00 TL

Ortaklara II. Temettü (Brüt): 293.090.600.00 TL

İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe: 32.565.622,22 TL

Olağanüstü Yedek Akçeye Aktarılan: 38.507.824,50 TLEklenen Dökümanlar
EK: 1
2022 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
139.700.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
202.167.574,48
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
İmtiyaz Yoktur
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
515.466.881,39
515.466.881,39
4. Vergiler ( - )
124.783.674,32
124.783.674,32
5. Net Dönem Kârı
390.683.207,07
390.683.207,07
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
19.534.160,35
19.534.160,35
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
371.149.046,72
371.149.046,72
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
13.031.593,01
13.031.593,01
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
384.180.639,73
384.180.639,73
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
6.985.000
6.985.000
* Nakit
6.985.000
6.985.000
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
293.090.600
293.090.600
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
32.565.622,22
32.565.622,22
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
38.507.824,5
38.507.824,5
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
270.068.040
0
72,77
1,9332
193,32
TOPLAM
270.068.040
0
72,77
1,9332
193,32

Kredi Hesaplama