FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirket Yönetim Kurulu, 03.03.2023 tarihinde yaptığı toplantı ile; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" (Tebliğ) hükümleri çerçevesi ve Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kararı doğrultusunda, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olmak üzere Birkan Erdal, Faik Eken ve Abdurahman Murat Kuloğlu'nun 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaya sunulmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olmalarına karar vermiştir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama