FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar payı dağıtımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
03.03.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
2 Taksit
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, KRDMA, TRAKRDMA91G3
1. Taksit
0,1096491
10,96491
10
0,0986841
9,86841
A Grubu, KRDMA, TRAKRDMA91G3
2. Taksit
0,1096491
10,96491
10
0,0986841
9,86841
A Grubu, KRDMA, TRAKRDMA91G3
TOPLAM
0,2192982
21,92982
10
0,1973682
19,73682
B Grubu, KRDMB, TRAKRDMB91G1
1. Taksit
0,1096491
10,96491
10
0,0986841
9,86841
B Grubu, KRDMB, TRAKRDMB91G1
2. Taksit
0,1096491
10,96491
10
0,0986841
9,86841
B Grubu, KRDMB, TRAKRDMB91G1
TOPLAM
0,2192982
21,92982
10
0,1973682
19,73682
D Grubu, KRDMD, TRAKRDMR91G7
1. Taksit
0,1096491
10,96491
10
0,0986841
9,86841
D Grubu, KRDMD, TRAKRDMR91G7
2. Taksit
0,1096491
10,96491
10
0,0986841
9,86841
D Grubu, KRDMD, TRAKRDMR91G7
TOPLAM
0,2192982
21,92982
10
0,1973682
19,73682
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, KRDMA, TRAKRDMA91G3
0
0
B Grubu, KRDMB, TRAKRDMB91G1
0
0
D Grubu, KRDMD, TRAKRDMR91G7
0
0
Ek Açıklamalar


Şirketimizin 03 Mart 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile; 2022 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen karın dağıtımının ekli tabloda yer aldığı şekilde gerçekleştirilmesi ve kar dağıtımının Haziran 2023 ve Kasım 2023 sonunu geçmemek koşuluyla iki taksitte olacak şekilde, şirketin nakit projeksiyonu dikkate alınarak, Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulunca belirlenmesi hususları 3 Nisan 2023 tarihinde yapılacak olan Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
1.1)2022 - Kar Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2
1.2) Divident Distrubution.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
1.140.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
322.300.000
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
2.533.418.040
1.545.627.202
4. Vergiler ( - )
-359.081.248
-449.922.498
5. Net Dönem Kârı
2.174.336.792
1.095.704.704
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
-24.906.223
-24.906.223
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
2.149.430.569
1.070.798.481
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
2.149.430.569
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
69.732.390
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
2.219.162.959
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
250.000.000
* Nakit
250.000.000
* Bedelsiz
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
19.300.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
1.880.130.569
801.498.481
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
47.428.351
21,01
0,1973684
19,737
B Grubu
23.579.675
21,01
0,1973684
19,737
D Grubu
153.991.974
21,01
0,1973684
19,737
TOPLAM
225.000.000
21,01
0,1973684
19,737