FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulu'muzca ;

  

Şirketimizde Strateji ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonunun ihdasına ve şirketimizde daha önce oluşturulmuş Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcılığı ile Teknik Hizmetler ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcılığı'nın lağvedilerek bu görev, yetki, sorumlulukların yeni ihdas edilen Strateji ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcılığı'na bağlanmasına ve bu göreve  Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcılığı'nı halen yürütmekte olan Sn. Şerif OKLUOĞLU'nun asaleten atanmasına karar verilmiştir.

  

 

  

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Kredi Hesaplama