FİNANS

Özet Bilgi
2022 Mali Yılı Karı Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
06.03.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESLEC00022
Peşin
0,2500000
25
10
0,2250000
22,5
B Grubu, SELEC, TRESLEC00014
Peşin
0,2500000
25
10
0,2250000
22,5
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
18.04.2023
24.04.2023
19.04.2023
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESLEC00022
0
0
B Grubu, SELEC, TRESLEC00014
0
0
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz tarafından, 2022 mali yılı karının ekli şekilde dağıtılması ve dağıtıma 18.04.2023 tarihinden itibaren başlanması hususlarının genel kurula önerilmesine karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
kar payı dağıtım tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
621.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
173.259.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
3.104.857.659
2.694.665.863,54
4. Vergiler ( - )
723.477.233
589.829.701,67
5. Net Dönem Kârı
2.381.369.521
2.104.836.161,87
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
2.381.369.521
2.104.836.161,87
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
27.737.112
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
2.409.106.633
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
155.250.000
* Nakit
155.250.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
12.420.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
2.213.699.521
1.937.166.161,87
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
15.525.000
0,65
0,25
25
B Grubu
125.752.500
5,28
0,225
22,5
TOPLAM
141.277.500
5,93
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

*A Grubu pay sahibi tam mükellef tüzel kişi olduğundan hesaplama brüt oran üzerinden yapılmıştır.

B grubu brüt temettü alacak pay sahipleri için oran %25 ve beher 1 TL nominal değerli hisse başına ödenecek temettü 0,25 TL'dir.

Kredi Hesaplama