FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kâr Dağıtımına İlişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
06.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
29.03.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDYBY00027
Peşin
1,0300000
103
10
0,9270000
92,7
B Grubu, DYOBY, TRAYASAS91E0
Peşin
1,0300000
103
10
0,9270000
92,7
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDYBY00027
0
0
B Grubu, DYOBY, TRAYASAS91E0
0
0
Ek AçıklamalarEklenen Dökümanlar
EK: 1
DYO BOYA 2022 KAR DAĞIITM TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
100.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.690.217
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
285.047.595
132.554.484
4. Vergiler ( - )
30.926.449
33.624
5. Net Dönem Kârı
254.121.146
132.520.861
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
1.418.164
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
6.555.135
6.555.135
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
247.566.011
124.547.562
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
985.504
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
248.551.515
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
49.710.303
* Nakit
49.710.303
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
148.392
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
9.885.000
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
53.289.697
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
10.803.339
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
123.877.672
710.831
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
1.612.360,54
0,65
0,927
92,7
B Grubu
91.087.639,46
36,79
0,927
92,7
TOPLAM
92.700.000
37,44
0,927
92,7
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimizin 06.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

2022 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2022 yılı net dönem kârı olan 254.121.146 TL'den, yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir kâr tutarından hesaplanmak suretiyle 6.555.135 TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, net dağıtılabilir dönem kârı 247.566.011 TL olarak hesaplanmıştır.

Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden;

SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 985.504 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %20'sine tekabül edecek şekilde 49.710.303 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılması, kalan tutar üzerinden esas sözleşmedeki %5 oranını aşmamak üzere Yönetim Kurulu Tahsisatı ayrılması ve kalan tutar üzerinden de Birinci Kâr Payı tutarı ile birlikte toplam net tutarı nominal çıkarılmış sermayemizin (100.000.000 TL) %92,70'ni bulacak şekilde 53.289.697 TL tutarında Ortaklara İkinci Kâr Payı dağıtılması (Birinci ve İkinci Kâr Payı'nın toplam net tutarı 92.700.000TL), 10.803.339 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması hususlarının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.

1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir pay için net 0,9270 TL tutarında nakit kâr payı ödemesi yapılacaktır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kredi Hesaplama