FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı Karının Kullanım Şekline İlişkin Yönetim Kurulu Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
07.03.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMDRS00020
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, MNDRS, TRAMNDRS91B0
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMDRS00020
0
0
B Grubu, MNDRS, TRAMNDRS91B0
0
0
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 07.03.2023 tarihli toplantısında;

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetimi tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan ve PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 1.037.331.809 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, konsolide olmayan VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 382.977.228,57 TL cari yıl dönem karı ve 494.361.609,62 TL tutarında geçmiş yıllar zararı bulunduğu görülerek; Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 17. Maddesi çerçevesinde, VUK'a göre hazırlanan mali tablolara göre oluşan kardan geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra bakiye kalmadığından, kar payı dağıtılamayacağı görülmüş olup; VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre oluşan 382.977.228,57 TL cari yıl dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 1.037.331.809 TL ana ortaklığa ait net dönem karının ise ilgili finansal tablolarda geçmiş yıl karlarına aktarılmasına ve SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri uyarınca kar payı dağıtılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar dağıtım tablosu 2022 MNDRS T.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
250.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
10.340.260,53
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
YOKTUR
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
801.454.994
382.977.228,57
4. Vergiler ( - )
246.475.921
0
5. Net Dönem Kârı
1.037.331.809
382.977.228,57
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
-510.871.703
-494.361.609,62
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
526.460.106
-111.384.381,05
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
772.605
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
527.232.711
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
B Grubu
0
TOPLAM
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları


Kredi Hesaplama