FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında, 23 Şubat 2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri arasında görev taksimi yapılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerden;

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yedi üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Vahdettin Ertaş'ın, üyeliklerine Sn. İsmail Köksal, Sn. Aclan Acar, Sn. Mehmet Eskiyapan, Sn. Sinan Yurtbilir, Sn. Ahmet İlhan Göbülük ve Sn. Serap Aktaş'ın getirilmesine karar verilmiştir.

- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin beş üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Vahdettin Ertaş'ın, üyeliklerine Sn. İsmail Köksal, Sn. Tevfik Kınık, Sn. Ahmet Faik Paralı ve Sn. Ünal Eskiyapan'ın getirilmesine karar verilmiştir. 

- Denetimden Sorumlu Komite'nin beş üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Vahdettin Ertaş'ın, üyeliklerine Sn. İsmail Köksal, Sn. Elif Bilgehan Müftüoğlu, Sn. Aclan Acar, Sn. Tevfik Kınık'ın getirilmesine karar verilmiştir. 

- Aday Gösterme Komitesi'nin beş üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Vahdettin Ertaş'ın, üyeliklerine Sn. İsmail Köksal, Sn. Fikret Eskiyapan, Sn. Mehmet Eskiyapan ve Sn. Sinan Yurtbilir'in getirilmesine karar verilmiştir.

Bu açıklama bilgilendirme amacıyla İngilizce'ye çevrilmiştir. Bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında bir farklılık olması durumunda, Türkçe versiyon geçerli olacaktır.

Kredi Hesaplama