FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
07.03.2023
Genel Kurul Tarihi
30.03.2023
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.03.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
POLATLI
Adres
Polatlı Organize Sanayi Bölgesi 202.Cadde No:20-22 Polatlı
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2022 yılı Malî Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
5 - 2022 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin seçilmesi ve onaylanması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2022 faaliyet yılı kârından nakit temettü dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanması, 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu Madde 19/5 uyarınca 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin "Şirket Kamuyu Aydınlatma Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve onaylanması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin "Kurumsal Yönetim Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve onaylanması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kuruluna geri alım yetkisi verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
14 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2022 yılı bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16 - Dilek, temenni ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2022_Yili_GK_ Toplantisina_ Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2
2022_Yili_GK_Bilgilendirme_Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 7 Mart 2023 tarihli toplantısında, 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 30 Mart 2023 Perşembe günü saat 11:00'de "Polatlı Organize Sanayi Bölgesi 202.Cadde No:20-22 Polatlı/ANKARA" adresindeki fabrika binası, konferans salonunda yapılmasına karar vermiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ile gündem ve vekâletname formunu içeren Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti metni Ek'te verilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama