FİNANS

Özet Bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08.03.2023
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kanunu ve Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) kapsamında kayıtlı sermaye sistemine tabidir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen izin doğrultusunda Şirketimiz'in mevcut kayıtlı sermaye tavanı 2020 ila 2024 yılları arasında geçerli olup 100.000.000,00 Türk Lirası seviyesindedir.

Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin (II-18.1) beşinci maddesinin dördüncü fıkrasının ilk tümcesine göre: "Kurulca beş yıl süreyle geçerli olmak üzere izin verilecek kayıtlı sermaye tavanı, ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermayesi veya özsermayesinden yüksek olanının beş katını aşamaz." Şirketimiz'in ödenmiş sermayesi 77.250.000,00 Türk Lirası'dır. 1/1/2022 – 31/12/2022 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş Finansal Raporlara göre Şirketimiz'in özsermayesi ise 250.199.519,00 Türk Lirası'dır.

Yönetim Kurulumuz tarafından işletme sermayesi ve yatırım beklentileri dikkate alınarak Şirketimiz'in kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000,00 Türk Lirası'na çıkartılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.


Kredi Hesaplama