FİNANS

Özet Bilgi
Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09.02.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
150.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
75.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
350.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00012
12
33,440
278,66666
C Grubu
C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0
Hamiline
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00020
18
50,160
278,66666
C Grubu
C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0
Hamiline
C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0
74.999.970
208.999.916,400
278,66666
C Grubu
C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
75.000.000
209.000.000,000
278,66666
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL)
24.778.008
Emisyon Primi (TL)
35.838.595
Geçmiş Yıl Karları (TL)
148.383.397
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00012
12
10,560
88,00000
5,00
C Grubu
C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0
Hamiline
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00020
18
15,840
88,00000
5,00
C Grubu
C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0
Hamiline
C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0
74.999.970
65.999.973,600
88,00000
5,00
C Grubu
C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
75.000.000
66.000.000,000
88,00000
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6-7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
08.03.2023
SPK Başvuru Tarihi
08.03.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 09 Şubat 2023 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulan Yönetim Kurulu kararına istinaden; 150.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 66.000.000.-TL nakden, 209.000.000.-TL iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 350.000.000.-TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak toplam 275.000.000.-TL nominal değerli paylarının ihraç ve halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin onaylanması talebiyle 08 Mart 2023 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuruda bulunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama