FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
09.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
31.03.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERGL00017
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, EREGL, TRAEREGL91G3
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERGL00017
0
0
B Grubu, EREGL, TRAEREGL91G3
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinin, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolara göre 24.264.661.561 TL, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-14.1 no.lu tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide mali tablolara göre ise 18.005.034.248 TL net dönem karı ile sonuçlanmıştır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararıyla;

- Şirketimizin yatırım döneminde olması nedeniyle sağlıklı nakit akışının devam ettirilmesi amacıyla nakit kar payı dağıtılmaması,

- TTK'nın 519. maddesi ve SPK hükümleri gereği, ödenmiş sermayenin %20'si sınırına ulaşılması sonucunda VUK hükümlerine göre düzenlenen 2022 yılı mali tablolarında oluşan net dönem karı üzerinden %5 oranında genel kanuni yedek akçe ayrılmaması,

- 2022 yılı dağıtılmayan net karların olağanüstü yedek olarak ayrılması,

hususlarının 31 Mart 2023 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Erdemir 2022 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2
Erdemir 2022 Profit Distribution Table.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
3.500.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
4.262.328.797
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
21.464.434.499
28.343.091.473
4. Vergiler ( - )
3.459.400.251
4.078.429.912
5. Net Dönem Kârı
18.005.034.248
24.264.661.561
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
18.005.034.248
24.264.661.561
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
18.005.034.248
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
90.980.590
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
18.096.014.838
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
18.005.034.248
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0