FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi, Gündem ve Bilgilendirme Dökümanları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
09.03.2023
Genel Kurul Tarihi
07.04.2023
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
06.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
TORBALI
Adres
Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi No:51 Torbalı / İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
3 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
4 - 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.
5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
7 - 2022 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi.
8 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin tadiline ilişkin izin yazısı ile tadil metninin eski ve yeni şekillerinin okunması, müzakeresi, yeni şeklinin onaylanması.
9 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği, 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2022 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi.
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
16 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2022 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği; Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 07 Nisan 2023 Cuma günü saat 11:00'de Şirket merkezi Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi No:51 Torbalı/İZMİR adresinde yapılacaktır.


Genel Kurul toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren ilan metni ve bilgilendirme dokümanı ekte sunulmaktadır.

Kredi Hesaplama