FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WinningATenderAbstract|
İhale Süreci / Sonucu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.03.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_SubjectOfTender|
İhale Konusu
T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara ili, Çankaya ilçesi, Dikmen Mahallesi, 16128 ada 22 parsel numaralı taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesi
oda_PartyOpenedTender|
İhaleyi Açan Taraf
T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
oda_BoardDecisionOnBidForTender|
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
26 Ocak 2023 tarih ve 980 sayılı karar
oda_OtherPartiesIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
oda_ShareOfTheCompanyIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
oda_DateOfTenderBid|
İhaleye Teklif Verme Tarihi
26/01/2023
oda_EndingUpDateOfTheTender|
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
09/03/2023
oda_TenderResult|
İhale Sonucu
en yüksek teklif verildi
oda_TenderValue|
İhale Bedeli
740.000.000
oda_ShareOfCompanyInTenderValue|
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
100
oda_RatioOfTenderValueCorporateShareAmountToGrossSalesRevenueOnPubliclyDisclosedTheLatestFinancialStatementOfCompany|
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%519
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

26.01.2023 tarihli özel durum açıklamamızda, T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara ili, Çankaya ilçesi, Dikmen Mahallesi, 16128 ada 22 parsel numaralı 24.171,80 metrekare taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesi kapsamında açılan ihalenin, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alınmasını müteakip görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık usulüyle" gerçekleştirileceği, tekliflerin Komisyon tarafından değerlendirilmesini müteakip Teklif Sahiplerinin pazarlık görüşmelerine davet edileceği ve Şirketimiz yönetim kurulunun 26 Ocak 2023 tarih ve 980 sayılı kararı uyarınca sözkonusu ihaleye 26 Ocak 2023 tarihinde teklif verildiği hususları kamuya duyurulmuştur.


02.02.2023 tarihli özel durum açıklamamızda ise, 02.02.2023 tarihinde Şirketimize ulaşan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın davet yazısı uyarınca, söz konusu ihale kapsamında Şirketimizin Özelleştirme İdaresi Başkanlığ Merkezinde 07 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilecek birinci tur pazarlık ile nihai pazarlık görüşmelerine davet edildiği ve Şirketimizi temsilen yetkililerin 7 Şubat 2023 tarihinde ihale kapsamındaki pazarlık görüşmelerine katılım sağlayacağı hususları kamuya duyurulmuştur.


06.02.2023 tarihli özel durum açıklamamızda ise, 06.02.2023 tarihinde Şirketimize ulaşan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın yazısında 07 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilecek birinci tur pazarlık ile nihai pazarlık görüşmelerinin daha sonra bildirilecek ileri bir tarihe ertelendiği hususunun Şirketimize bildirildiği kamuya duyurulmuştur. 


06.03.2023 tarihli özel durum açıklamamızda ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından söz konusu ihale kapsamında Şirketimizin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Merkezinde 09 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecek birinci tur pazarlık ile nihai pazarlık görüşmelerine davet edildiği  hususunun tarafımıza bildirildiği ve Şirketimizi temsilen yetkililerin 9 Mart 2023 tarihinde ihale kapsamındaki pazarlık görüşmelerine katılım sağlayacağı hususu kamuya duyurulmuştu. 


09.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen ihale kapsamındaki pazarlık görüşmelerinde Şirketimiz 740.000.000 TL ile en yüksek teklifi vererek 1. olmuştur. Söz konusu teklif 4046 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında ilgili makamların onayına sunulacaktır. 


Konuya ilişkin gelişmeler ivedilikle duyurulacaktır. 


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama