FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
09.03.2023
Genel Kurul Tarihi
10.04.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
09.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KADIKÖY
Adres
İçerenköy, E-5 Yan Yolu Umut Sokak Quick Tower Sitesi 10-12 34752 Kozyatağı Ataşehir (Workinton -1 Kat) İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - . Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirketin, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5 - . 2022 dönemi Konsolide Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2022 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 - 2022 dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - . Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen Bağımsız Denetim şirketinin onaylanması.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
16 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2022 VBT OGK İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2
2022 VBT BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 09.03.2023 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda,

1- Şirketimizin 2022 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, 10.04.2023 günü, saat 14:00'da İçerenköy, E-5 Yan Yolu Umut Sokak Quick Tower Sitesi 10-12 34752 Kozyatağı Ataşehir (Workinton -1 Kat) İstanbul adresinde yapılmasına,

2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,

3- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Bilgilendirme Notları" başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda

Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3. Şirketin, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi

4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,

5. 2022 dönemi Konsolide Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2022 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

7. 2022 dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,

8. Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

11. Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen Bağımsız Denetim şirketinin onaylanması.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti

13. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,

14- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,

15-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

16. Dilekler ve kapanış.

Kredi Hesaplama