FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Başvuru sonucu reddedilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24.08.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
50.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
13.377.187,3
Ulaşılacak Sermaye (TL)
25.500.000,3
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
BALAT, TREBLTA00012
13.377.187,3
12.122.813,000
90,62303
1,00
BALAT, TREBLTA00012
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
13.377.187,3
12.122.813,000
90,62303
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan pay olması durumunda kalacak olan bakiye tutarının tamamı 9.600.000,00 TL tutarındaki sermaye avansından karşılanacaktır.
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
05.09.2022
SPK Başvuru Sonucu
Red
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6'inci maddesinin Yönetim Kuruluna vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13.377.187,30 TL tutarlı çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %90,62303 oranında olmak üzere 12.122.813 TL artırılarak 25.500.000,30 TL'ye yükseltilmesine karar verilmişti.

Bedelli sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 05.09.2022 tarihi itibarıyla bugün başvuruda bulunulmuştur.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

Kredi Hesaplama