FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.05.2022, 6.11.2022, 7.11.2022, 9.11.2022, 22.11.2022, 23.12.2022, 3.01.2023 ve 9.01.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Konya Ilgın") 27 Şubat 2013 tarihli ve 49 yıl süreli elektrik üretim lisansının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ("EPDK") 27.10.2022 tarih ve 11321-10 sayılı Kurul kararı ile iptal edildiği ve söz konusu karara karşı Ankara 21. İdare Mahkemesi nezdinde 2023/11 esas numaralı dosya ile bağlı ortaklığımızca yürütmenin durdurulması istemli iptal davası açıldığı daha önce kamuoyuna açıklanmıştı.


Ankara 21. İdare Mahkemesi, Konya Ilgın'a bugün tebliğ edilen 8 Mart 2023 tarihli kararıyla; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasında, idari mahkemelerinin idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebileceklerinin hükme bağlandığı ifade edilerek, anılan kanun hükmünde öngörülen şartların gerçekleşmediği gerekçesiyle yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar vermiştir.


Kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olup, bağlı ortaklığımızca gerekli itirazda bulunulacaktır.


Dava sürecinde yaşanacak önemli gelişmeler hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.


Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Kredi Hesaplama