FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Yılı Kar Payı Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
10.03.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
PARSN, TRAPARSN91H6
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
PARSN, TRAPARSN91H6
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin, 2022 Yılına ilişkin olarak, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu, SPK düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan Bilânço ve Gelir Tabloları ile Esas Sözleşmemizin ilgili kâr dağıtım maddesi dikkate alarak hazırlanan Kâr / Zarar Dağıtım Tablosu incelendi ve


a) Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında 501.923.211,64 TL zarar elde edilmesi nedeniyle, hesaplanan 501.923.211,64 TL zararın gelecek yıllar kârlarından mahsup edilmek üzere geçmiş yıl zararlarına eklenmesine,

b) Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerini içeren, V.U.K. mali tablolarında 501.923.211,64 TL zarar olduğundan kar dağıtımı yapılmamasına,

c) Kâr/Zarar dağıtım teklifinin bu şekliyle 05 Nisan 2023 tarihinde yapılacak 2022 yılı Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılımcıların oy birliği ile karar verildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
77.112.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
5.021.776,97
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
743.889.817
501.923.211,64
4. Vergiler ( - )
66.197.432
5. Net Dönem Kârı
810.087.249
501.923.211,64
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
810.087.249
501.923.211,64
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
1.999.097
1.423.265,84
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
812.086.346
503.355.477,48
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
810.087.249
501.923.211,64
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Konsolide Kâr Dağıtım Tablosu, 2022 Faaliyet Raporu ve Finansal Raporların 05 Nisan 2023 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurul'umuzda öngörülen prensipler ve kurallar içinde sunulması,

a) Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında 501.923.211,64 TL zarar elde edilmesi nedeniyle, hesaplanan 501.923.211,64 TL zararın gelecek yıllar kârlarından mahsup edilmek üzere geçmiş yıl zararlarına eklenmesine,

b) Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerini içeren, V.U.K. mali tablolarında 501.923.211,64 TL zarar olduğundan kar dağıtımı yapılmamasına,

c) Kâr/Zarar dağıtım teklifinin bu şekliyle 05 Nisan 2023 tarihinde yapılacak 2022 yılı Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılımcıların oy birliği ile karar verildi.