FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (4.3.7) maddesi uyarınca ve şirketimizin Aday Gösterme Komitesinin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesinin Raporuna istinaden 05.04.2023 yılında yapılacak olan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmak üzere Osman ASLAN, Atilla ZEYBEK ve Hasan Basri AKTAN'ın  1 yıl seçilerek  "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı" olarak belirlenmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli onaylar alınmıştır. Bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


  

 

Kredi Hesaplama