FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 YILI KAR DAĞITIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
13.03.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRVG00021
Peşin
0,2500000
25
10
0,2250000
22,5
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013
Peşin
0,2500000
25
10
0,2250000
22,5
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
04.08.2023
08.08.2023
07.08.2023
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRVG00021
0
0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13 Mart 2023 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(1) maddesi gereğince 16.128.429 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın brüt 60.000.000,00 TL'lik (1 TL'lik pay başına 0,250000 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %25,0000) kısmının, (net 54.000.000,00 TL - 1 TL'lik pay başına 0,2250 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden net %22,5000) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılmasına,

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(2) maddesi gereğince 4.800.000,00 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,

- Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

- Yönetim Kurulumuzun kar payı dağıtım önerisinin ilk yapılacak Genel Kurulumuz'da onaya sunulmasına,

- Temettü bedellerinin 8 Ağustos 2023 tarihinde ödenmesine,

- İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun kamuya açıklanmasına,

karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2022 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
240.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
20.863.859
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
349.776.092
322.960.995
4. Vergiler ( - )
-45.031.758
392.423
5. Net Dönem Kârı
408.168.052
322.568.572
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
16.128.428
16.128.429
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
392.039.623
306.440.149
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
3.249.895
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
395.289.518
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
12.000.000
* Nakit
12.000.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
48.000.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
4.800.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
330.489.518
241.640.143
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar