FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermeye Artırımının Tamamlanması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14.03.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
100.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
45.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
135.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEDTA00013
9.600.000
19.200.000,000
200,00000
B Grubu
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021
Hamiline
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021
35.400.000
70.800.000,000
200,00000
B Grubu
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
45.000.000
90.000.000,000
200,00000
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL)
38.823.297
Yedek Akçeler (TL)
6.248.016
Geçmiş Yıl Karları (TL)
44.928.687
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulumuz 14.03.2023 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak;

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin verdiği yetkiye istinaden ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.12.2013/28862 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği"nin 6/6.Maddesinin; "Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir" hükmü çerçevesinde Şirketimizin 100.000.000.- TL kayıtlı sermeye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin Hisse Senedi İhraç Primlerinden 38.823.297.- TL, Geçmiş Yıl Karlarından 44.928.678.-TL, Olağanüstü Yedeklerden 6.248.016-TL olmak üzere toplam 90.000.000.- TL artırılarak 45.000.000.- TL'dan 135.000.000.- TL'ye çıkartılmasına,

Söz konusu sermaye arttırımı nedeniyle oluşacak payların tamamının B grubu olarak ihraç edilmesine, mevcut pay sahiplerine Şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

Bu kapsamda, iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin Ek'te "Yeni Şekli" başlığı altında verildiği şekilde tadil edilmesine,

İdari süreçlerin tamamlanması ve İhraç Belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer resmi kurumlara müracaat edilmesine,

Karar vermiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Esas Sözleşme ESKİ METİN 14 03 2023.pdf

Kredi Hesaplama