FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Nakit Sermaye Artırımı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14.03.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
200.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
30.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
180.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETUGC00026
12.500.000
62.500.000,000
500,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, TUCLK, TRETUGC00018
Hamiline
B Grubu, TUCLK, TRETUGC00018
17.500.000
87.500.000,000
500,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, TUCLK, TRETUGC00018
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
30.000.000
150.000.000,000
500,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Satılamayan paylar olması halinde söz konusu paylar Mehmet NERGİZ tarafından satın alınacaktır.
Para Birimi
TRY
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 14.03.2023 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1-Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı maddesi çerçevesinde, Şirket'in 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 87.500.000 TL'si mevcut ortaklar tarafından nakden, geri kalan 62.500.000 TL'nin ise, 56.500.000 TL tutarlı kısmı Şirketimiz ortaklarından Nersan Holding A.Ş., 1.500.000 TL tutarlı kısmı Mehmet NERGİZ, 1.500.000 TL tutarlı kısmı Tuba NERGİZ, 1.500.000 TL tutarlı kısmı Begüm BİRBEN ve 1.500.000 TL tutarlı kısmı Burak NERGİZ'in Şirketimize nakden ödemiş olduğu tutarlardan olmak üzere sermaye avanslarından karşılanarak toplam 150.000.000 TL (%500 oranında) tutarında nakden artırılmasına ve 180.000.000 TL'ye çıkartılmasına,

2- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının, payların nominal değeri olan 1 TL karşılığında kullandırılmasına,

3- Nakit olarak artırılan 150.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek 150.000.000 adet payın tamamının 1,00 TL nominal değerli hamiline yazılı imtiyazsız Borsa'da işlem gören nitelikte B grubu pay olarak ihraç edilmesine, bu kapsamda mevcut A ve B Grubu pay sahiplerinin yeni pay alma hakları karşılığında B grubu hamiline yazılı pay verilmesine,

4- Yapılacak olan nakit sermaye artırımında, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen ilk işgünü akşamı sona ermesine,

5- Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların, Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyattan satılmasına,

6- Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da gerçekleştirilecek işlemleri takiben satılamayan pay olması halinde, satılamayan payların, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet NERGİZ tarafından verilen 14/03/2023 tarihli taahhütname ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesi çerçevesinde, payların Birincil Piyasada gerçekleşecek satış fiyatlarının ortalamasından Mehmet NERGİZ'e satılmasına,

7- Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların Şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

8- Nakit sermaye artırımı işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına,

oy birliği ile karar verilmiş olup, Yönetim Kurulu'nun işbu kararı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama