FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WinningATenderAbstract|
İhale Süreci / Sonucu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_SubjectOfTender|
İhale Konusu
Kumaş Alımı
oda_PartyOpenedTender|
İhaleyi Açan Taraf
Milli Savunma Bakanlığı Kara Dikimevi
oda_BoardDecisionOnBidForTender|
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
oda_OtherPartiesIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
oda_ShareOfTheCompanyIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
oda_DateOfTenderBid|
İhaleye Teklif Verme Tarihi
28/02/2023
oda_EndingUpDateOfTheTender|
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
28/02/2023
oda_TenderResult|
İhale Sonucu
İhale Komisyonu Başkanlığı'nın kesinleşen alım kararının bildirilmesi
oda_TenderValue|
İhale Bedeli
126.049.000 TL
oda_ShareOfCompanyInTenderValue|
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
oda_RatioOfTenderValueCorporateShareAmountToGrossSalesRevenueOnPubliclyDisclosedTheLatestFinancialStatementOfCompany|
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

01.03.2023 tarihli özel durum açıklamasıyla paylaştığımız Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Kumaş Alım' ihalesi ile ilgili olarak, İhale Komisyonu Başkanlığı'nın şirketimizden kumaş alım kararı e-kap üzerinden tarafımıza tebliğ edilerek kesinleşmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama